Afvalvergunning Zuid/Belgie voor olie


Het is JGT als een van de eerste transportbedrijven in NL gelukt een vergunning voor het vervoer van afvalolie (Non-Haz en Haz) over de weg te verkrijgen. Verleend door de Belgische autoriteiten van het gewest Wallonie. Het gaat hier om de afvalstoffen die vallen onder de EWX-code 05/08/12/13 en 20.