ADR-Afvaltransport

ADR staat voor Accord Européen Relatif au Transport International de Marchandises Dangereuses par Route'. Het is een verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Voor het laden en lossen van tankcontainers gelden strikte veiligheidsvoorschriften die per lading of vracht kunnen verschillen en die vastgelegd zijn in het ADR. De medewerkers van JGT zijn opgeleid en gecertificeerd voor juiste toepassing van de ADR voorschriften, zowel voor het binnenlands als het internationaal vervoer.

afvaltransport

Afvaltransport
Wilt u afvalstoffen vervoeren? In dat geval is JGT uw juiste partner.
Afvaltransport is gebonden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval (EVOA). Dit geldt voor het invoeren, uitvoeren of door een EU lidstaat vervoeren van afval. Ook voor vervoer van afval buiten Europa gelden regels. Duitsland heeft strenge regelgeving omtrent het vervoer van afvalstoffen en JGT is specifiek voor Duitsland en België gespecialiseerd om afvalstoffen te mogen vervoeren.

Vergunningen
Zusterbedrijf Mastebroek Transport beschikt over de vereiste vergunningen om afvalstoffen te mogen vervoeren in geheel Europa. De medewerkers van deze ondernemingen zijn speciaal opgeleid en gekwalificeerd om de afvalstoffen te mogen vervoeren. Uw transport wordt dus altijd volgens veilig en volgens de juiste richtlijnen vervoerd.