Certificering

SQAS certificering
Uw chemisch en vloeistof transport kunt u veilig toevertrouwen aan JGT.
JGT is sinds 2011 SQAS (Safety and Quality Assessments Systems) gecertificeerd volgens de eisen van CEFIC (European Chemical Industry Council). Hiermee is gewaarborgd dat het transport van (chemische) goederen op een veilige, kwalitatief goede en voor het milieu juiste manier door JGT wordt uitgevoerd. Dit certificaat moet elke drie jaar opnieuw worden behaald.
Vervoerders van chemische grondstoffen en eindproducten moeten aan bepaalde normen voldoen. Vooral grote chemische concers verlangen dit van de logistiek partners. Bij ons is uw lading in veilige handen.

ISO 9002:2015 / GDP
Sinds 2021 is JGT ook ISO gecertificeerd en zijn de processen nog meer verbeterd en gestructureerd. Daarin heeft men ook de processen voor GDP vastgelegd. Dit was mede op verzoek van een tweetal grote opdrachtgevers, waarvoor JGT medische goederen vervoert in zeecontainers, door geheel Europa.